Renungan harian 2 November- Jalan menuju ke bahagiaan Surgawi

Sabtu, 2 November 2013
Pekan Biasa XXX
Peringatan Arwah Semua Orang Beriman (U/T)
Bacaan I: Keb. 4:7–15
Mazmur: 42:2.3.5bcd; 43:3.4.5; R:42:3a
Bacaan II: Rm. 8:14–23
Bacaan Injil: Mat. 25: 31–46

”Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan-Nya dan kambing-kambing di sebelah kiri-Nya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya.” (Bacaan selengkapnya lihat Alkitab….)

Renungan
Pada hari ini, bersama seluruh Gereja kita menghadirkan kembali dalam kenangan kita saudara/i kita yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Banyak umat berkumpul di sepu tar pemakaman dan Gereja mengadakan Misa Kudus khusus untuk mereka. Tentu ini adalah sua tu tradisi yang sangat indah. Ada ikatan cinta antara kita, Gereja yang masih hidup di dunia, dengan Gereja yang sedang berada di api penyucian dan Gereja Para Kudus yang kemarin kita rayakan.

Injil suci hari ini mengajak kita untuk melihat dengan jernih bahwa Tuhan secara tegas akan melakukan pemisahan antara ”kambing dan domba”. Ketika kita mati, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini. Sebenarnya, Tuhan secara sangat jelas juga sudah menunjukkan jalan kalau kita mau masuk dalam kebahagiaan surgawi, yaitu ”ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian dst…”

Mari kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya dengan sebanyak mungkin menjadi perpanjangan kasih Allah bagi sesama.

Doa: Tuhan, ajarilah aku untuk dengan tulus menolong sesama yang sedang berada dalam kesulitan hidup sebagai jalan menuju Surga abadi. Amin.

Sumber : Ziarah Batin 2013
***

Advertisements
%d bloggers like this: