Renungan harian 29 April 2013-” Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu”

Senin, 29 April 2013
PEKAN PASKAH V (P)
Pw. Sta. Katarina dr Siena PrwPujG;
St. Petrus dr Verona; St. Hugh/Hugo Agung

 

Kis. 14:5-18;
Mzm. 115:1-2,3-4,15-16;
Yoh. 14:21-26

Bacaan Injil : Yoh 14:21–26

“Barangsiapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barangsiapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya. ”Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepada-Nya: ”Tuhan, apakah sebab­nya maka Engkau hendak menyatakan diri-Mu kepada kami, dan bukan kepada dunia?” Jawab Yesus: ”Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barangsiapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku; dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari pada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu; tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu”.

Renungan
Pengalaman ditantang dan dihambat membuat Barnabas dan Paulus semakin penuh semangat untuk mewartakan Injil sambil berbuat baik, mendoakan dan menyembuhkan orang sakit. Semangat yang membara ini hidup, tidak lain karena kuasa Roh Kudus yang menyertai mereka dan persatuan kasih antara Yesus dengan murid-murid-Nya yang tak terpisahkan.

Roh Kudus adalah Roh yang menghidupkan, menghibur dan mengajarkan semua kebenaran kepada para murid. Roh Kudus juga yang menghidupkan persatuan kasih murid-murid dengan Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang hidup ini mendorong murid-murid Tuhan ini untuk mengorbankan hidup mereka demi kemuliaan nama-Nya.

Pengalaman kasih Allah dalam hidup rohani akan menghidupkan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Pengalaman ini akan membantu kita juga untuk mengamalkan kasih ini kepada sesama. Maka, amatlah penting bagi setiap orang beriman untuk memasuki hubungan kasih dengan Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita!

Doa: Tuhan, hidupkanlah kasihku kepada-Mu oleh kuasa kasih Roh-Mu yang kudus. Amin.

Advertisements
%d bloggers like this: