Renungan harian 22 Maret 2013-“ Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahawa Bapa didalam aku dan aku didalam Bapa”


Yoh 10_31-42Jumat, 22 Maret 2013
Pekan Prapaskah V (U)

St. Zakarias, Paus; Sta. Lea

 

 

Yer. 20:10-13;
Mzm. 18:2-3a,3bc-4,5-6,7;
Yoh. 10:31-42

Bacaan Injil : Yoh. 10:31-42

Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka: ”Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang Kuperlihatkan kepadamu; pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?” Jawab orang-orang Yahudi itu: ”Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari Engkau, melainkan karena Engkau menghujat Allah dan karena Engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan diri-Mu dengan Allah.” Kata Yesus kepada mereka: ”Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu: Aku telah berfirman: Kamu adalah allah? Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut allah —sedang Kitab Suci tidak dapat dibatalkan—, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus-Nya ke dalam dunia: Engkau menghujat Allah! Karena Aku telah berkata: Aku Anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepada-Ku, tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada-Ku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti, bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa.” Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepada-Nya dan berkata: ”Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar.” Dan banyak orang di situ percaya kepada-Nya.

Renungan
Masa pra prapaskah yang kita jalani merupakan retreat agung gereja sekaligus kesempatan untuk kita berbenah diri , berberes diri dalam tiga hal : kerohanian , kemanusiaan dan solidaritas, karya kita didunia akan mengalami pengaruh ( Berdaya- ubah) kalau dilakukan dengan doa dan karya sesuai kehendak Allah. Maka tepatlah jika kita mengisi masa prapaskah dengan olah rohani , olah rasa dan olah jasmani dalam karya nyata supaya Allah dimuliakan dan diimani oleh semua orang . itu sesuai dengan Sabda Tuhan hari ini yaitu kita diajak mengutamakan olah rohani dalam doa agar kita dapat mengenal Allah secara benar.
“ Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahawa Bapa didalam aku dan aku didalamBapa”( Yoh 10:38) . ini Sabda Tuhan yang inspiratif untuk mengisi masa retreat agung gereja dimasa prapaskah ini. Kesatuan Allah Bapa dan Allah putra adalah suatu mistreri Ilahi yang belum dikenal baik oleh Masyarakat , tempat Yohannes menulis injilnya . Kini Yesus memperkenalkan kepada kita bahwa Allah Bapa dan diri Nya adalah satu , kesatuan Allah Bapa dan Putra menandakan Allah adalah esa , keesaan Allah menjadi tanda iman kita supaya menjadi pemersatu dalam kasih Allah.
Panggilan hidup kita adalah supaya bersatu sebagaimana Allah sendiri satu adanya . Pengetahuan Allah akan lengkap dan sempurna jika mengenal Allah secara benar. Oleh karena itu, panggilan kita sebagai orang Katolik adalah setiap hari mencari Allah dalam hidup dan SabdaNya , serta Sakramen-Nya, Tanpa itu kita kita tidak akan mejadi orang Katolik yang sejati . Menjadi Katolik tidak lain menjadi murid Yesus . Itu berarti saya bersatu dan mencari Yesus, Bersekutu dengan –Nya seperti Dia selalu bersatu didalam Allah Bapa , masa prapaskah mengundang kita untuk kembali bersatu dengan-Nya dengan sikap hidup Tobat ..
Sumber : Inspirasi batin 2013

Advertisements
%d bloggers like this: